Koučovanie, psychoterapia

Moje meno je Mgr. Peter Seemann, PhD. a som tu už 15 rokov pre Vás, pre jednotlivcov, kolektívy či firmy na pomoc v osobných či pracovných problémoch.
S čím pomáham Viac o mne Moje referencie Akcie a blog

S čím Vám pomôžem?

Koučovanie

Koučovaním človeku pomáham nájsť riešenie formou sprevádzania klienta otázkami k hľadaniu riešení. Vhodné pre osobné a pracovné problémy.

Psychoterapia

Psychoterapiou na rozdiel od koučovania hľadáme priamo riešenia ťažších problémov vedúce k zmierneniu trápenia, dospeniu k rozhodnutiam a sebapoznaniu klienta.

Vzdelávanie

Vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov poskytujem hlavne kolektívom a firmám v oblasti ľudských zdrojov, zvyšovania efektivity a pod.

Čo je to koučing a čím sa líši od vzdelávania?

Služby podľa druhu klienta

Pre jednotlivcov

V závislosti od Vašich potrieb poskytujem individuálny koučing, konzultácie, psychoterapiu, videoprípravu na výberový pohovor, verejné vystúpenie a pod.

Pre manažérov

Aj tí najlepší manažéri majú silné stránky, ktoré treba udržiavať a slabé stránky, ktoré treba rozvíjať ak ich potrebujú pre prácu , riadenie tímov, či dôstojnú reprezentáciu firmy.

Pre tímy

Pre tímy poskytujem koučing, vzdelávanie a rozvoj cez tímový koučing, team building, indoor, či outdoor aktivity a vzdelávanie tímu.

Pre vzdelávacie agentúry a lektorov

Spolupracujem so vzdelávacími agentúrami formou čiastočného alebo úplného zabezpečenia vzdelávacieho podujatia.

Kto som?

Koučing

Od roku 2008 poskytujem hlavne služby profesionálneho koučingu po absolvovaní výcviku akreditovaného Medzinárodnou federáciou koučov (ICF) a dosiahnutí vysoškolského vzdelania 3. stupňa (PhD.).

Psychoterapia

Od roku 2007 pomáham klientom v oblasti psychoterapie po dosiahnutí kompletného vzdelania v systemickej psychoterapii a výcviku akreditovaným Európskou asociáciou psychoterapeutov.

Vzdelávanie

Od roku 2002 pôsobím vo vysoškolskej pedagogickej činnosti po dokončení štúdia magistra psychológie v oblasti všeobecná, osobnostná, klinická, pedagogická a manažérska psychológia.

Referencie firiem

Volkswagen

koučovaní manažéri

Matador Holding, a.s., Bratislava

tímový koučing 2016

Letisko Bratislava, Letisko Košice

Realizované tréningy a školenia

ENEL, Slovenské elektrárne a.s. Bratislava

Realizované tréningy a školenia

Metro Cash & Carry s.r.o., Žilina

Realizované tréningy a školenia

Dopravný podnik mesta Púchov, Ilava

Realizované tréningy a školenia

Johnson Controls International s.r.o., Žilina

Realizované tréningy a školenia

Delta s.r.o., Dubnica nad Váhom

Realizované tréningy a školenia

Hagard Hal, s.r.o. Bratislava

Realizované tréningy a školenia

DKC, s.r.o. Zvolen

Realizované tréningy a školenia

Referencie jednotlivcov

Zlatica Maria Stubbs

BA, ACC, kouč, konzultant, tréner

Mr. Ron Puglisi

Puglisi concessions, Ashland, Ohio, USA, podnikateľ

Mr. Anthony Paulisen

European Social Action Network, Lille, Francúzsko

PhD. Viera Farkašová, CSc.

Vedúca dizertačnej práce, Universita Žilina

Mgr. Pavol Šimko

Riaditeľ Diagnostického Centra, Lietavská Lúčka


Selecká Sláva, riaditeľ CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Osobne si myslím, že odkedy aplikujem návod na koučovacie zručnosti, už mi nerobí problém viesť rokovania a diskusie priaznivým smerom a spolu s mojimi kolegami sa nám darí dosahovať oveľa viac úspechov hlavne v zmene postoja – ak je problém, mám zároveň aj svoj návod na jeho riešenie.

Alena Hellebrandt

Konzultácie s Mgr. Petrom Seemannom mi veľmi pomohli pri prekonaní zábran pri prejave pred veľkým počtom poslucháčov, čo vyžaduje moja terajšia práca. Veľké ďakujem!

Kontakty

Telefón0903 310 247
Emailscan@scan.sk
Mgr. Peter Seemann, PhD.SP FB LN TW

Blog, návody, akcie

Už čoskoro: Koučovacie zručnosti pre manažérov Jesenná séria workshopov

Pozvánka na kurz.

KURZ 20.11.2016: Kurz základov naratívnej práce

Pozvánka na kurz.

KURZ 10.10.2016: Organizácia ako dobrý príbeh

VIDEONÁVOD: Ako vychádzať s ľuďmi s rôznym temperamentom?

VIDEO: Ako vyzerá ukážková hodina koučingu?

S čím pomáham Viac o mne Moje referencie Akcie a blog