Pre vzdelávacie agentúry a lektorov

Ponuka služieb pre vzdelávacie agentúry a lektorov

Spolupracujem so vzdelávacími agentúrami formou čiastočného (len lektorovanie/ koučovanie) alebo úplného  (lektorovanie/ koučovanie, podklady, priestory atď.) zabezpečenia vzdelávacieho podujatia.

Pre lektorov poskytujem:

-konzultácie v rámci prípravy na tréningy, ktoré mienia realizovať (obsah, forma, interakcia)

-spoluprácu vo forme  Co-lektorovania (potreba intenzívnej interakcie, väčšie skupiny účastníkov, náročnejšie témy)

-koučing pre klientov absolventov vzdelávania zabezpečeného lektorom s ktorým spolupracujem.

Je výhodný na zavedenie získaných zručností do praxe a ich udržanie , či rozvoj. Štúdie preukázali , že koučing následne po vzdelávaní výrazne prispieva k zlepšeniu výkonu vo vzdelaných témach / zručnostiach…


Mohlo by Vás zaujímať...

Už čoskoro: Koučovacie zručnosti pre manažérov Jesenná séria workshopov

Pozvánka na kurz.

KURZ 20.11.2016: Kurz základov naratívnej práce

Mgr. Peter Seemann, PhD. (autor)

Referencie od klientov

Cementáreň Lietavská Lúčka, s.r.o.

Realizované tréningy a školenia

Partners Group SK, Žilina

Realizované tréningy a školenia

DKC, s.r.o. Zvolen

Realizované tréningy a školenia

Selecká Sláva, riaditeľ CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Osobne si myslím, že odkedy aplikujem návod na koučovacie zručnosti, už mi nerobí problém viesť rokovania a diskusie priaznivým smerom a spolu s mojimi kolegami sa nám darí dosahovať oveľa viac úspechov hlavne v zmene postoja – ak je problém, mám zároveň aj svoj návod na jeho riešenie.

Alena Hellebrandt

Konzultácie s Mgr. Petrom Seemannom mi veľmi pomohli pri prekonaní zábran pri prejave pred veľkým počtom poslucháčov, čo vyžaduje moja terajšia práca. Veľké ďakujem!


PhD. Viera Farkašová, CSc.

Vedúca dizertačnej práce, Universita Žilina

Mgr. Pavol Šimko

Riaditeľ Diagnostického Centra, Lietavská Lúčka

Mr. Anthony Paulisen

European Social Action Network, Lille, Francúzsko

Kontakty

Telefón0903 310 247
Emailscan@scan.sk
Mgr. Peter Seemann, PhD.SP FB LN TW