Vzdelávanie

Hľadáte niečo z nasledujúceho pre osobný rozvoj?

 • zlepšenie komunikácie na pracovisku
 • školenia pre zamestnancov
 • zlepšenie prezentačných zručností
 • zlepšenie komunikácie so zákazníkom
 • zlepšenie komunikačných a manažérskych zručností
 • firemný tréning
 • predajné zručnosti
 • individuálnu a skupinovú psychoterapiu, psychodiagnostiku
 • personálne poradenstvo
 • pomoc psychológa

Som školiteľ, lektor a kouč Peter Seemann a vediem vzdelávacie kurzy, ktoré pri aktívnej spolupráci účastníkov možno aplikovať do konkrétneho kontextu a problémov organizácie.

S čím pomáham ľuďom a môžem i Vám?

 1. Základné funkcie manažéra
 2. Osobnosť /typy, sebapoznanie/, štýly vedenia
 3. Verejná prezentácia, vystupovanie, 1.dojem
 4. Komunikácia medzi zamestnancom/klientom, nadriadeným/podriadeným
 5. Asertivita, konštruktívna kritika
 6. Konflikty, riešenie problémov
 7. Motivácia, motivačný systém
 8. Časový manažment, organizácia práce, delegovanie
 9. Zvládanie stresu, únava, relax
 10. Vedenie porád, riešiteľských mítingov, Vyjednávanie, presviedčanie, predaj
 11. Budovanie tímu, tímovej spolupráce
 12. Manažment zmeny, transformácia organizácie
 13. Strategické myslenie na rôznych úrovniach organizácie
 14. Výber manažérov/zamestnancov, pohovory
 15. Vzdelávanie, rozvoj manažérov/zamestnancov, koučovanie
 16. Kariéra, prepúšťanie, outplacement
 17. Mobbing, sexual harrasment – násilie na pracovisku
 18. Manažérska etika, etika v zamestnaní
 19. Pracovné prostredie, ergonómia
 20. Etiketa- kultivované správanie

Ak potrebujete v niektorej z týchto oblastí vzdelávania poradiť alebo absolvovať vzdelávací kurz pre osobnostný rozvoj, nie je nič ľahšie ako ma kontaktovať a vyriešime Vaše problémy, prekážky.


Mohlo by Vás zaujímať...

VIDEONÁVOD: Ako vychádzať s ľuďmi s rôznym temperamentom?

Mgr. Peter Seemann, PhD. (autor)

Referencie od klientov

AZ flex s.r.o., Žilina

Realizované tréningy a školenia

Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.

Realizované tréningy a školenia

GGB Slovakia s.r.o., Martin

Realizované tréningy a školenia

Alena Hellebrandt

Konzultácie s Mgr. Petrom Seemannom mi veľmi pomohli pri prekonaní zábran pri prejave pred veľkým počtom poslucháčov, čo vyžaduje moja terajšia práca. Veľké ďakujem!

Selecká Sláva, riaditeľ CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Osobne si myslím, že odkedy aplikujem návod na koučovacie zručnosti, už mi nerobí problém viesť rokovania a diskusie priaznivým smerom a spolu s mojimi kolegami sa nám darí dosahovať oveľa viac úspechov hlavne v zmene postoja – ak je problém, mám zároveň aj svoj návod na jeho riešenie.


Mr. Ron Puglisi

Puglisi concessions, Ashland, Ohio, USA, podnikateľ

Mr. Anthony Paulisen

European Social Action Network, Lille, Francúzsko

PhD. Viera Farkašová, CSc.

Vedúca dizertačnej práce, Universita Žilina

Kontakty

Telefón0903 310 247
Emailscan@scan.sk
Mgr. Peter Seemann, PhD.SP FB LN TW