VIDEO: Ako vyzerá ukážková hodina koučingu?

Seminár o koučovaní (13.11.2012, Žilina)

Seminár „Úvod do koučovacích zručností“ tentokrát pre študentov Žilinskej univerzity sme začali predstavením Združenia žilinskí kouči (ZAKO), ktorej som členom. ZAKO združuje 4 z 5 certifikovaných koučov v žilinskom a martinskom regióne. S účastníkmi sme prebrali rozdiely medzi profesionálnym koučingom, trénovaním a ďalšími spôsobmi práce s ľuďmi.

Koučovanie- Peter Seemann

Tento typ workshopu je vždy interaktívny a začíname prelamovaním ľadov pomocou predstavovania sa účastníkov. Po krátkom predstavení koučingu ako procesu zvládania pracovných či osobných problémov sme sa pustili do praktickej ukážky koučovania. Na vybranom účastníkovi a jeho probléme sme demonštrovali koučovací proces v praxi s viditeľným posunom k riešeniu.

Koučovanie- Peter Seemann

Keďže sme účastníkom chceli priblížiť myslenie kouča a proces koučovania, začali sme od práce s postojom. Kouč sa musí naučiť zotrvať v pozícii „vidím človeka s riešením“, nie „vidím človeka s problémom“. Preto pomocou podania rúk si účastníci skúšali, aké je to vnímať druhého človeka s postojom kouča. Ďalšou zručnosťou kouča je aktívne počúvanie, čo sme s účastníkmi skúšali v trojiciach.

Koučovanie- Peter Seemann

Účastníci lepšie pochopili, ako pracuje profesionálny kouč a dostali možnosť nechať sa bezplatne koučovať, čo môžte využiť aj vy so zľavou. Účastníci boli zároveň pozvaní na ďalšie workshopy koučovacích zručností.

Ak máte záujem o účasť na podobnom kurze, kurze pre svojich zamestnancov či iné aktivity, napíšte mi.

Kontakty

Telefón0903 310 247
Emailscan@scan.sk
Mgr. Peter Seemann, PhD.SP FB LN TW

Referencie

Volkswagen

koučovaní manažéri

Matador Holding, a.s., Bratislava

tímový koučing 2016

Letisko Bratislava, Letisko Košice

Realizované tréningy a školenia

ENEL, Slovenské elektrárne a.s. Bratislava

Realizované tréningy a školenia

Metro Cash & Carry s.r.o., Žilina

Realizované tréningy a školenia

Dopravný podnik mesta Púchov, Ilava

Realizované tréningy a školenia

Johnson Controls International s.r.o., Žilina

Realizované tréningy a školenia

Delta s.r.o., Dubnica nad Váhom

Realizované tréningy a školenia

Hagard Hal, s.r.o. Bratislava

Realizované tréningy a školenia

DKC, s.r.o. Zvolen

Realizované tréningy a školenia

Zlatica Maria Stubbs

BA, ACC, kouč, konzultant, tréner

Mr. Ron Puglisi

Puglisi concessions, Ashland, Ohio, USA, podnikateľ

Mr. Anthony Paulisen

European Social Action Network, Lille, Francúzsko

PhD. Viera Farkašová, CSc.

Vedúca dizertačnej práce, Universita Žilina

Mgr. Pavol Šimko

Riaditeľ Diagnostického Centra, Lietavská Lúčka


Selecká Sláva, riaditeľ CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Osobne si myslím, že odkedy aplikujem návod na koučovacie zručnosti, už mi nerobí problém viesť rokovania a diskusie priaznivým smerom a spolu s mojimi kolegami sa nám darí dosahovať oveľa viac úspechov hlavne v zmene postoja – ak je problém, mám zároveň aj svoj návod na jeho riešenie.

Alena Hellebrandt

Konzultácie s Mgr. Petrom Seemannom mi veľmi pomohli pri prekonaní zábran pri prejave pred veľkým počtom poslucháčov, čo vyžaduje moja terajšia práca. Veľké ďakujem!

S čím Vám pomôžem?

Koučovanie

Koučovaním človeku pomáham nájsť riešenie formou sprevádzania klienta otázkami k hľadaniu riešení. Vhodné pre osobné a pracovné problémy.

Psychoterapia

Psychoterapiou na rozdiel od koučovania hľadáme priamo riešenia ťažších problémov vedúce k zmierneniu trápenia, dospeniu k rozhodnutiam a sebapoznaniu klienta.

Vzdelávanie

Vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov poskytujem hlavne kolektívom a firmám v oblasti ľudských zdrojov, zvyšovania efektivity a pod.